ESTADO by MARK JUSTINE AGUILLON

ESTADO

MARK JUSTINE AGUILLON | Drama | 7MIN

Vote 1351

DALAWANG MUKHA NA HUMAHARAP SA KASALUKUYANG SULIRANIN NG MUNDO. DALAWANG MUKHA NA MAGPAPAKITA NG PAGKAKAIBA AT REALIDAD. NGUNIT SA KABILA NG PAGKAKAIBA AY MAY BUKOD TANGING PAGKAKAPAREHO NA MAG UUGNAY SA DALAWANG ESTADO.


GO TO TOP